Het belang van predictief onderhoud

Het belang van predictief onderhoud

20 miljard gaat per jaar verloren aan ongeplande stilstand” (Automation.com, 2016).

Een effectieve manier van predictief onderhoud is binnen de industrie al jaren een belangrijk onderwerp. Vaak was het voor bedrijven lastig om er een economisch voordeel uit te halen. Met hedendaagse technologieën wordt het echter steeds makkelijker een economisch voordeel te halen uit predictief onderhoud. Allereerst is het belangrijk in te zien dat een ongeplande stilstand

ontzettend hoge kosten veroorzaakt. Het productieproces ligt ongepland stil, er kan niet geproduceerd worden, ongeplande reparatiekosten zijn een stuk hoger dan gepland onderhoud en vaak moeten er plotseling hoge investeringen worden gedaan in nieuwe installaties of machineonderdelen.

Tevens hebben veel bedrijven een leveringsverplichting. Wanneer het productieproces plotseling stilstaat kan een bedrijf haar leveringsverplichting niet nakomen en moet het bijvoorbeeld bij een concurrent het betreffende product inkopen om aan de leveringsverplichting te voldoen. Dit levert enorm hoge kosten op.

Predictief onderhoud is hiervoor de oplossing en wordt ook wel condition based maintenance genoemd. Middels Condition Monitoring of machinebewaking kan de levensduur en het toekomstige onderhoud van machines bepaald worden. Hierdoor kan worden gezorgd dat kleine ingrepen niet uitgroeien tot groot onderhoud waar een langdurige productiestop voor nodig is. Volgens een studie van het World Economic Forum en Accenture zijn enkele grote voordelen van predictief onderhoud:

  • 12% minder uitgaven aan gepland onderhoud
  • 30% minder reparatiekosten
  • 70% minder ongeplande stilstand

Deze cijfers en het steeds efficiënter wordende predictieve onderhoud zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven veel aandacht besteden aan predictief onderhoud. Condition Based Maintenance heeft een groot voordeel ten opzichte van preventief onderhoud. Waar preventief onderhoud middels een vast cyclus onderhoud en vervanging aan machines toepast, wordt er bij predictief onderhoud beter naar de huidige staat van de machine gekeken en de trend waarmee de machine zich ontwikkelt. Bij preventief onderhoud komt het vaak voor dat er machines of machineonderdelen vervangen worden zonder dat dit daadwerkelijk nodig is. Dit levert onnodige en hoge kosten op. Predictief onderhoud zorgt ervoor dat de machines gedurende de gehele levensduur optimaal benut worden, waarmee veel kosten bespaard worden.

Istec Condition Monitoring

Een afdeling binnen Istec International is gespecialiseerd in Condition Monitoring, wat predictief onderhoud mogelijk maakt. Zo voeren onze specialisten spectrum- en trendanalyses uit om de staat van installaties vast te stellen en geven zij, gebaseerd op deze analyses, een onderhoudsadvies. Ook implementeren zij bewakingssystemen en bouwen zij complete instrumentatiekasten. Onze specialisten bieden vele mogelijkheden omtrent Condition Monitoring, zoals: periodieke-, online- en remote Condition Monitoring.  Lees hier meer over onze services ten behoeve van predictief onderhoud »

Sources: Automation.comWorld Economic Forum and Accenture