Het belang van Condition Monitoring voor roterende machines


Roterende machines zijn vaak een kritisch onderdeel binnen de proces industrie. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze machines dient daarom te allen tijde gewaarborgd te worden. Om dit te realiseren moet de conditie van de machine nauwkeurig gemonitord worden op significante veranderingen in “machinegedrag”, ook wel bekend als Condition Monitoring.

Er zijn verschillende methoden om dit veranderende gedrag vast te stellen zoals, olieanalyses, trillingsanalyses, infrarood thermografie en ultrasoonmetingen. Bij Istec houden we ons bezig met trillingsanalyses omdat dit de meest betrouwbare en kosteneffectieve methode is voor condition monitoring. Daarnaast zijn ontwikkelende storingen bij roterende machines vaak het eerst zichtbaar door middel van trillingsmetingen (zie onderstaande grafiek).

P-F interval

De bovenstaande grafiek is een visuele weergave van het punt waarop vast te stellen is dat een storing in ontwikkeling is (potential failure), tot het punt dat een storing daadwerkelijk ontstaat (functional failure). De punten ertussen geven weer wat er in het traject naar het ontstaan van een storing afspeelt en hoelang het ongeveer duurt tot de daadwerkelijke storing.

Het meten en analyseren van trillingen/vibratie van een machine geeft goed inzicht in de huidige conditie van de machine, en in het “trillingsgedrag” op langere termijn. Het vroegtijdig falen van roterende machines kan leiden tot aanzienlijke financiële consequenties ten gevolge van ongeplande stilstand en mogelijke schade aan de machine. Trillingsmetingen maken het mogelijk om Condition Based Maintenance (CBM) toe te passen; een predictieve methodiek waarbij data-analyses en data-trending gebruikt worden om eventuele onderhoudsvereisten vroegtijdig vast te stellen.

Belangrijkste voordelen van Condition Monitoring

Het monitoren van roterende machines kent veel voordelen. Enkele belangrijke voordelen zijn:

  • Condition monitoring maakt het mogelijk om problemen vroegtijdig te ontdekken voordat deze uitgroeien tot grote problemen, die catastrofale gevolgen kunnen hebben. Bovendien kan de aard van het probleem snel worden achterhaald. Het eventuele benodigde onderhoud is in de vroegtijdige staat waarin problemen ontdekt worden aanzienlijk goedkoper dan wanneer dit pas later ontdekt wordt.
  • Condition monitoring helpt bij het plannen van onderhoud. Doordat fouten vroegtijdig vastgesteld kunnen worden is het mogelijk om het nodige onderhoud vooruit te plannen. Zo kan besloten worden om onderhoudsmaatregelen te nemen tijdens een geplande stop, waarmee hoge kosten kunnen worden voorkomen.
  • Reduceren van inventariskosten doordat onderdelen ruim van tevoren besteld kunnen worden.
  • Verhogen van de levensduur van machines terwijl ongeplande stilstand wordt vermeden.

Condition monitoring ondersteund predictief onderhoud aan machines. Lees hier waarom predictief onderhoud zo belangrijk is »

Belangrijkste voordelen van trillingsmetingen

Problemen die door het uitvoeren van trillingsmetingen voorkomen kunnen worden zijn:

  • Ernstige machineschade door laattijdige probleemdetectie.
  • Verhoogd energiegebruik als gevolg van trillingen.
  • Hoge kosten als gevolg van ongepland onderhoud.
  • Ongeplande stilstand, waardoor de machine onverwachts niet in bedrijf is.
  • Kwaliteitsproblemen in geproduceerde producten door een fout of defect in de machine.

Istec International

Het team van Istec bestaat uit meerdere trillingsspecialisten die ISO-18436-2 level 3 en level 4 gecertificeerd zijn, waardoor wij ons met trots de grootste en hoogst gecertificeerde onafhankelijke trillingsspecialist van Nederland mogen noemen. Op het gebied van trillingsmetingen, condition monitoring en trillingsbewaking bieden wij de volgende services en instrumentatie:

Heeft u een vraag over onze services en/of instrumentatie? Neem contact op met een specialist »