Klantreferentie: OCI Terminal

Het online (remote) monitoren van vibraties om schade te voorkomen

Uitdaging

Het in-house engineeringsteam constateert schade aan de overdukbeveiligingen met als vermoedelijke oorzaak hoge vibraties in het leidingwerk als gevolg van variërende bedrijfsprocessen. Omdat dit tot kostbare schade en gevaarlijke situaties kan leiden is een oplossing urgent.

Hoe kunnen deze vibraties in kaart gebracht worden zodat schade in de toekomst vermeden kan worden? En hoe kan een cloud-based oplossing ervoor zorgen dat dit efficiënt wordt ingericht?

Oplossing

Een tijdelijk meetsysteem bleek zeer waardevol te zijn voor het inzicht in de oorzaken van de hoge vibraties in het leidingwerk. Om deze reden is er gekozen voor een vaste opstelling. De vibratieanalisten van Istec hebben een meetsysteem (VibroSmart) geplaatst die bij te hoge vibraties een lokaal alarm genereerd. Als direct duidelijk is waar de vibraties vandaan komen kan de procesoperator actie ondernemen. Wanneer de oorzaak lastiger te herleiden is kunnen de vibratieanalisten van Istec worden ingeschakeld en op afstand een data-analyse uitvoeren.

Om data-analyse op afstand mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van een 4G modem die alle vibratiesignalen van de VibroSmart-modules naar de beveiligde cloudomgeving stuurt. Vanuit de cloudomgeving wordt de data ingeladen in het VibroSight platform waarna de analisten van Istec de data-analyse uitvoeren.

Geleverde prestaties

  • Leveren en installeren van een cloud-based oplossing voor vibratiemetingen en -analyses met lokale alarmering richting proces besturingssysteem
  • Mogelijkheid voor uitgebreide rapportage van (remote) vibratieanalyses en adviezen
  • Mogelijkheid voor on-demand analyses op afstand
  • Nauwkeurige inzichten in het vibratiegedrag van het leidingwerk

Impact

Door het vroegtijdig signaleren van te hoge vibraties kan kostbare schade aan het leidingwerk worden voorkomen en wordt de veiligheid verder verhoogd. Daarnaast kunnen processen met behulp van remote data-analyses worden geoptimaliseerd en is vibratie-expertise binnen handbereik.


Ook interessant: