Application note: Vibratie-monitoring op VSD koeltorens

Koeltoren (cooling tower)

Om de werking en het energieverbruik van een koeltoren te verbeteren, worden steeds meer torens uitgerust met Variable Speed Drives (VSD). Echter, het variëren in snelheid middels de VSD heeft invloed op de trillingen, en daarmee op het bewakingssysteem. Deze application note gaat in op de invloed van de VSD op de trillingen en trip-levels van het bewakingssysteem, en geeft een inzicht in hoe hier mee omgegaan kan worden.

Download Application Note »