Het belang van een einde-garantie analyse voor windturbine-eigenaren

Wanneer de garantieperiode van de Original Equipment Manufacturer (OEM) bijna voorbij is, wordt een einde-garantieanalyse essentieel voor eigenaren van windturbines. Gedurende de garantieperiode is de OEM verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van de windturbine in geval van storingen of prestatieproblemen. Echter, na het verlopen van de garantieperiode, ligt de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de prestaties en het onderhoud bij de eigenaar of exploitant van de windturbine. In dit artikel bespreken we de waarde van een einde-garantieanalyse voor windturbine-eigenaren.

Waarom een einde-garantieanalyse?

Een einde-garantieanalyse kan worden vergeleken met het laten uitvoeren van een bouwkundig rapport voordat je een huis koopt. Net zoals een bouwkundig inspecteur een grondige beoordeling van een huis uitvoert om eventuele gebreken, defecten of structurele problemen op te sporen, beoordeelt de einde-garantieanalyse van Istec de vibratieniveaus van de gehele drivetrain van de windturbine, inclusief de lagesnelheidsas, hogesnelheidsas, tandwielkast en generator.

De einde-garantieanalyse biedt waardevolle inzichten voor eigenaren van windturbines die de volledige verantwoordelijkheid voor hun turbines overnemen na het verstrijken van de garantieperiode. Het geeft een objectieve beoordeling van de conditie van de windturbine en verschaft eigenaren inzicht in de staat van de machineconditie die zij nu zelf moeten onderhouden. Zo zou uit de einde-garantieanalyse kunnen blijken dat er opmerkelijke vibratieniveaus zijn gemeten die duiden op potentiële storingen. 

Einde-garantie analyse

Onze einde-garantie analyseservice is ontwikkeld om eigenaren van windturbines een merkonafhankelijke beoordeling te bieden van de conditie van hun windturbine. Naarmate garanties vervallen en de onderhoudsverantwoordelijkheid verschuift naar de eigenaar, voorziet onze analyse in een objectieve evaluatie.