Istec International benoemd tot meest innovatieve distributeur door Meggitt Vibro-Meter

Tijdens de Global Sales Meeting van Meggitt Vibro-Meter in Portugal, is Istec benoemd tot de Meest Innovatieve Distributeur van 2018. We zijn erg trots op deze erkenning, omdat we er voortdurend naar streven onze diensten te verbeteren en de concurrentie voor te blijven door op alle gebieden te innoveren.

Meggitt’s bedrijfsslogan luidt: “Innovation is at the heart of everything we do, en het ontvangen van deze award bevestigt dat beide bedrijven een gelijke strategie nastreven. Wouter Verschuren, directeur van Istec International: “We zijn trots dat we deze award in ontvangst hebben mogen nemen. Meggitt is het meest innovatieve bedrijf op het gebied van machine vibratiebewaking en monitoring. Om door Meggitt benoemd te worden tot meest innovatieve distributeur is voor het team van Istec een zeer waardevolle bevestiging en motiveert ons nog meer. Maar bovenal getuigd het van een geweldige samenwerking en relatie tussen Istec en Meggitt.”

Meggitt Vibro-Meter award

“In recognition of your outstanding performance 2018 – Most Innovative”