Gasturbine (aero-derivative)

Klik op het onderdeel van de fabriek om te zien wat wij kunnen betekenen.

Een gasturbine is een kapitaal intensieve machine en daarom is het zeer belangrijk om storingen en schade te voorkomen. Istec biedt een breed aanbod meetapparatuur om de diverse onderdelen van een turbine te monitoren op het gebied van trillingen, temperatuur en druk. Ook bieden wij een breed aanbod diensten voor een gasturbine in de vorm van condition monitoring (periodiek, op afstand of online), troubleshooting en turn-around services.

Bewakingsystemen

Om schade aan mens en machine te voorkomen kan er door middel van machine-bewakingsystemen voor worden gezorgd dat een turbine afslaat wanneer een ingestelde grenswaarde wordt bereikt. Twee situaties die voor veel schade kunnen zorgen is een teveel aan trillingen en een te hoog toerental van de turbine. Voor beide situaties biedt Istec bewakingssytemen:

Turn-around services door Istec

Tijdens een turn-around is het een ideaal moment om vibratiesystemen en overspeedsystemen te controleren en te verifiëren. De diensten worden door Istec onafhankelijk uitgevoerd, waardoor Istec voor turnaround werkzaamheden een one-stop-shop oplossing biedt. Bekijk hier onze turn-around services »

Trillingsmetingen bij gasturbine

Om een beeld te krijgen van de conditie van turbine is het belangrijk deze te monitoren door middel van trillingsmetingen. Dit is een vorm van condition monitoring (conditiebewaking) en deze service wordt door Istec in diverse vormen aangeboden.

Ook wanneer er problemen aan het ontstaan zijn kan er door middel van trillingsmetingen en trillingsanalyse een oorzaak worden achterhaalt.

  • Turbine-as
  • Turbine-compressor
  • Generator
  • Tandwielkast

Emissiemeting

Door de steeds strengere normen omtrent emissie (uitstoot) is het belangrijk de rookgassen van een verbrandingsproces te monitoren. De ZKJ Gas Analyzer van Fuji Electric is in staat om de concentraties van NO, SO2, CO2, CO, CH4 en O2 componenten te meten in een gasmonster. Deze analyzer is zeer geschikt voor het meten van gassen bij verbrandingsuitlaatgassen (emissiemeting in rookgaskanalen) en industriële verbrandingsovens.

IJsdetectie sensor

Voor het optimaliseren van de efficiëntie van gasturbines kan de ijsdetectie-sensor EW140 van Vibro-Meter worden ingezet. IJsvorming in de luchtinlaat van een gasturbine kan een gevaar zijn want wanneer het ijs loslaat kan dit in de compressor komen met mogelijke schade als gevolg. Om ijsvorming te voorkomen zijn hedendaagse gasturbines dan ook voorzien van een systeem dat de aangezogen lucht voorverwarmd, maar wanneer dit systeem aan staat terwijl het niet nodig blijkt te zijn gaat het ten koste van het rendement van de turbine. Naast het verhogen van de efficiëntie draagt de sensor ook bij aan de veiligheid. Door snelle ijsdetectie kan schade aan mens en machine worden voorkomen omdat onbalans door ijsvorming snel wordt gedetecteerd.

Heeft u een vraag over onze producten en services bij een gasturbine? Vraag het onze specialist!


Kok van Luik
  • Manager customer support